27. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2018

Registrace je otevřena. Prosíme, registrujte se.

Sborník konference METAL 2017 byl odeslán k indexaci v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters) a Scopus (Elsevier).

Zvaní přednášející