Důležitá data a termíny

Konference se koná 23. - 25. května 2018 - Hotel Voroněž I, Brno, Česká republika

may
23
Zahájení
may
23
Společenský večer
may
24
Posterová sekce
may
24
Večeře

27. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2018

Těšíme se na Vaši účast na konferenci, připomínáme:

22.5.    17:00    Registrace
23.5.    10:00    Zahájení konference
23.5.    20:00    Společenský večer & Swing Quartet
24.5.    17:00    Posterová sekce
24.5.    19:30    Vyhlášení vítěze Soutěže o nejlepší poster
24.5.    20:00    Večeře


Sborník konference METAL 2017 byl odeslán k indexaci v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters) a Scopus (Elsevier).

Zvaní přednášející